KV Pforzheim-Enzkreis

Pforzheim

Sanitätswachstation OV Pforzheim
(2019-05 Bild Walter Frank)